Arş. Gör. Sadullah GÖNCÜ

Arş. Gör. Sadullah GÖNCÜ
Arş. Gör. Sadullah GÖNCÜ

Biyografi

İstanbul doğumlu olan Sadullah Göncü, lise eğitimini  Bakırköy İmam Hatip Lisesinde tamamlamıştır. 2017 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2019 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Ulaştırma Program'ında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak Yüksek Mühendis ünvanını almaya hak kazanmıştır. 2020 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi, Ulaştırma Mühendisliği programında doktora eğitimine devam etmektedir.

Lisans eğitimi sırasında özel sektörde de çalışmış olan Sadullah Göncü 2017 yılından itibaren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatını sürdürmektedir.

 


 

 

Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
Ulaştırma Mühendisliği
İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora

2019
İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı - Ulaştırma Programı
Yıldız Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans

2017
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
FSM Vakıf Üniversitesi

Lisans

Akademik Unvanlar
2017
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

Yayınlar
Makale
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Goncu, S., Sahin, I. GPS-based incident detection algorithm for two-lane bus rapid transit systems: case study of Istanbul Metrobus. Public Transp (2023). https://doi.org/10.1007/s12469-023-00343-6
 • Akyol, G., Göncü, S. & Silgu, M.A. Multi-objective Optimization Framework for Trade-Off Among Pedestrian Delays and Vehicular Emissions at Signal-Controlled Intersections. Arab J Sci Eng (2024). https://doi.org/10.1007/s13369-024-08898-7
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Diger Makaleler
Bildiri
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
 • Yılmaz F. , Göncü S.,"Yerküremiz Kaynaklarının Kullanımı , Refah ve Türkiye" , ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK DOĞAL BİLİMLER ve MİMARLIK SEMPOZYUMU , 2-4 Mayıs 2019 , Kocaeli , Türkiye
 • Yılmaz F.,Göncü S., “Yerküremiz Kaynaklarının Kullanımı, Sürdürülebilirlik ve Alüminyum”, 9.Uluslararası Alüminyum Sempozyumu, 10-11 Ekim 2019 , İstanbul , Türkiye
 • Goncu, S., Silgu, M. A., Erdagi, I.G., Celikoglu, H. B. (2022). Sensitivity Analysis for A Cooperative Adaptive Cruise Control Car Following Model: Preliminary Findings. 18th International Conference on Computer Aided Systems Theory, Las Palmas, 20.02.2022-25.02.2022
 • Goncu, S., Erdagi, I.G., Silgu, M.A., Celikoglu, H.B. (2022). Analysis on Effects of Driving Behavior on Freeway Traffic Flow: A Comparative Evaluation of Two Driver Profiles Using Two Car-Following Models. 33rd IEEE Intelligent Vehicle Symposium, Aachen, Germany, 05.06.2022-09.06.2022, 10.1109/IV51971.2022.9827296
 • Goncu, S., Silgu, M.A., Celikoglu, H.B. (2022). Evaluation of Vehicle Assignment Algorithms for Autonomous Mobility on Demand Systems. 33rd IEEE Intelligent Vehicle Symposium, Aachen, Germany, 05.06.2022-09.06.2022, 10.1109/IV51971.2022.9827456
 • Goncu, S., Şahin, İ.(2022).GPS-Based Incident Detection Algorithm for Two-Lane Bus Rapid Transit Systems: Case Study of Istanbul Metrobus. 15th Conference on Advanced Systems in Public Transport and TransitData (CASPT22) , Tel Aviv, Israel, 06.11.2022-10.11.2022
 • Akyol, G., Silgu, M.A., Goncu, S., Celikoglu, H.B. A Bi-Objective Traffic Signal Optimization Model for Mixed Traffic Concerning Pedestrian Delays.In: Proceedings of 25th Euro Working Group on Trasportation Meeting (EWGT2023), Transportation Research Procedia Santander, Spain, 2023, https://doi.org/10.1016/j.trpro.2024.02.024
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 • Göncü S., Şahin İ.,"İstanbul Metrobüs Koridorundaki Trafik Akımlarının GPS Verilerinden Yararlanılarak İncelenmesi", TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 13. Ulaştırma Kongresi, 10-12 Ekim 2019, Erzurum, Türkiye
 • Diger Bildiriler
Kitaplar
 • Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • Goncu, S., Ali Silgu, M., Goksad Erdagı, I., Berk Celikoglu, H. (2022). Sensitivity Analysis for a Cooperative Adaptive Cruise Control Car Following Model: Preliminary Findings. In: Moreno-Díaz, R., Pichler, F., Quesada-Arencibia, A. (eds) Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2022. EUROCAST 2022. Lecture Notes in Computer Science, vol 13789. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25312-6_43
 • Silgu, M.A., Goksad, I.E., Hulagu, S., Akti, S., Akova, H., Akyol, G., Goncu, S., Goksu, G., Celikoglu, H.B. (2022). A Methodology to Consider Explicitly Emissions in Dynamic User Equilibrium Assignment. In: Moreno-Díaz, R., Pichler, F., Quesada-Arencibia, A. (eds) Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2022. EUROCAST 2022. Lecture Notes in Computer Science, vol 13789. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25312-6_42
 • Diger kitaplar
Projeler
 • 120M576 No'lu TÜBİTAK 1001 projesi, Bursiyer, 15.01.2021-15.05.2023
 • 22AG018 No'lu TÜBİTAK 1004 Projesi, Bursiyer, 15.05.2023-15.04.2024
İletişim
 • AdresSütlüce Mah. Halıcıoğlu Kavşağı No:12 Beyoğlu / İstanbul - Haliç Yerleşkesi
İletişim Formu